Ubezpiecza Nas
Partnerzy
O Nas
Biuro Organizacji Obozów Sportowych i Usług Turystycznych „BOOS” w Poznaniu działa od 1992 roku i specjalizuje się w organizacji różnych form imprez turystycznych, wypoczynkowych, rekreacyjnych, sportowych i narciarskich.

Naszą ambicją jest aby program każdej imprezy był umiejętnie dostosowany do życzeń i wymagań klientów. Mając w tym zakresie wieloletnie doświadczenie, dobrą znajomość wielu atrakcyjnych regionów, miast i ośrodków, w kraju i za granicą, staramy się dostosować nasze imprezy do możliwości finansowych klientów. W ostatnich latach wyspecjalizowaliśmy się w organizacji grupowych i indywidualnych wyjazdach na narty do Włoch, na których można, przy udziale instruktorów, doskonalić swoje umiejętności narciarskie i snowboardowe.

Biuro „BOOS” jako organizator turystyki posiada zezwolenie Wojewody Wielkopolskiego na działalność w zakresie imprez turystycznych nr 046, figuruje w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki /nr ewidencyjny 01921/ i jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w zakresie i na zasadach opisanych w Ustawie o Usługach Turystycznych z dnia 29.08.1997 roku, Dziennik Ustaw nr 133/.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług turystycznych i będzie nam miło, jeżeli dołączycie Państwo do grona naszych klientów.

Roman Nowicki – właściciel Biura „BOOS”

----------------------------------------

Dokumenty

1. Zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego

2. Wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki

3. Certyfikat AXA Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. - gwarancja ubezpieczeniowa