Ubezpiecza Nas
Partnerzy
Dekalog narciarza (FIS)
1. Każdy narciarz powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innych osób poruszających się po trasie narciarskiej

2. Narciarz powinien zjeżdżać z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

3. Narciarz zjeżdżając z góry, musi wybrać taki tor jazdy, aby uniknąć zderzenia z narciarzem lub znajdującym się przed nim na trasie narciarskiej.

4. Wyprzedzać można i z góry i z dołu, i z prawej i z lewej strony, ale tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu narciarzowi wystarczającą przestrzeń dla wszelkich jego manewrów.

5. Narciarz, który wjeżdża na trasę narciarską lub po zatrzymaniu chce znowu ruszyć, ma obowiązek sprawdzić patrząc w górę i w dół stoku, czy może to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych narciarzy.

6. Należy unikać zatrzymania się na trasie narciarskiej, zwłaszcza w miejscach zwężeń i o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku narciarz winien usunąć się z trasy narciarskiej możliwie jak najszybciej.

7. Narciarz powinien podchodzić lub schodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności powinien zejść zupełnie z trasy. Takie samo zachowanie obowiązuje narciarzy, którzy pieszo schodzą w dół.

8. Każdy narciarz winien stosować się do znaków narciarskich ustawionych na trasach.

9. W razie wypadku każdy, kto znajdzie się w jego pobliżu, powinien udzielić pomocy osobom poszkodowanym.

10. Każdy, kto uczestniczy w wypadku /poszkodowany czy sprawca/, a także świadkowie, muszą na życzenie podać swoje dane osobowe.